“SOI PHẢI CHUẨN – ĐÁNH PHẢI TRÚNG “ chắc chắn sẽ mang đến thành công cho bạn!!!

Muốn THẮNG LỚN nhà Đài thì bạn phải có chiến thuật. Đừng đánh theo cảm tính vừa không Trúng lại mất Tiền. Hãy tập trung nghiên cứu cách chốt số để đưa ra cầu đẹp nhất. Nếu không chốt được số thì để đội ngũ chốt số tài ba của chúng tôi giúp bạn. 

CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC!

  Liên Hệ (0387590890) ZALO

thống kê dàn siêu lô miền bắc
 
Ngày Chốt Số Kết Quả
20/09/2020 Siêu Lô: 54 Ăn Siêu Lô 54
19/09/2020 Siêu Lô: 79 Ăn Siêu Lô 79
18/09/2020 Siêu Lô: 15 Trượt Siêu Lô
17/09/2020 Siêu Lô: 98 Trượt Siêu Lô
16/09/2020 Siêu Lô: 33 Ăn Siêu Lô 33x2
15/09/2020 Siêu Lô: 06 Ăn Siêu Lô 06
14/09/2020 Siêu Lô: 85 Ăn Siêu Lô 85x2
13/09/2020 Siêu Lô: 24 Ăn Siêu Lô 24
12/09/2020 Siêu Lô: 50 Ăn Siêu Lô 50
11/09/2020 Siêu Lô: 72 Trượt Siêu Lô
10/09/2020 Siêu Lô: 05 Ăn Siêu Lô 05
09/09/2020 Siêu Lô: 40 Ăn Siêu Lô 40
08/09/2020 Siêu Lô: 55 Ăn Siêu Lô 55x3
07/09/2020 Siêu Lô: 89 Trượt Siêu Lô
06/09/2020 Siêu Lô: 56 Ăn Siêu Lô 56x2
05/09/2020 Siêu Lô: 70 Ăn Siêu Lô 70x2
04/09/2020 Siêu Lô: 91 Ăn Siêu Lô 91
03/09/2020 Siêu Lô: 00 Ăn Siêu Lô 00
02/09/2020 Siêu Lô: 09 Trượt Siêu Lô
01/09/2020 Siêu Lô: 42 Ăn Siêu Lô 42
31/08/2020 Siêu Lô: 91 Ăn Siêu Lô 91
30/08/2020 Siêu Lô: 60 Ăn Siêu Lô 60
29/08/2020 Siêu Lô: 90 Ăn Siêu Lô 90
28/08/2020 Siêu Lô: 79 Trượt Siêu Lô
27/08/2020 Siêu Lô04 Trượt Siêu Lô
26/08/2020 Siêu Lô97 Ăn Siêu Lô 97
25/08/2020 Siêu Lô91 Trượt Siêu Lô
24/08/2020 Siêu Lô56 Ăn Siêu Lô 56
23/08/2020 Siêu Lô35 Trượt Siêu Lô
22/08/2020 Siêu Lô35 Ăn Siêu Lô 35x3
21/08/2020 Siêu Lô10 Trượt Siêu Lô
20/08/2020 Siêu Lô51 Ăn Siêu Lô 51
19/08/2020 Siêu Lô95 Ăn Siêu Lô 95
18/08/2020 Siêu Lô64 Ăn Siêu Lô 64
17/08/2020 Siêu Lô51 Ăn Siêu Lô 51
16/08/2020 Siêu Lô25 Ăn Siêu Lô 25
15/08/2020 Siêu Lô41 Ăn Siêu Lô 41
14/08/2020 Siêu Lô04 Ăn Siêu Lô 04
13/08/2020 Siêu Lô81 Trượt Siêu Lô
12/08/2020 Siêu Lô25 Ăn Siêu Lô 25
11/08/2020 Siêu Lô67 Ăn Siêu Lô 67
10/08/2020 Siêu Lô80 Ăn Siêu Lô 80
09/08/2020 Siêu Lô25 Ăn Siêu Lô 25
08/08/2020 Siêu Lô38 Ăn Siêu Lô 38
07/08/2020 Siêu Lô29 Trượt Siêu Lô
06/08/2020 Siêu Lô68 Ăn Siêu Lô 68x2
05/08/2020 Siêu Lô45 Ăn Siêu Lô 45
04/08/2020 Chốt Số39 Ăn Siêu Lô 39
03/08/2020 Chốt Số49 Ăn Siêu Lô 49
02/08/2020 Chốt Số24 Trượt Siêu Lô
01/08/2020 Chốt Số48 Ăn Siêu Lô 48
31/07/2020 Siêu Lô: 04 Trượt Siêu Lô
30/07/2020 Siêu Lô04 Ăn Siêu Lô 04
29/07/2020 Siêu Lô17 Ăn Siêu Lô 17x2
28/07/2020 Siêu Lô78 Ăn Siêu Lô 78
27/07/2020 Siêu Lô36 Ăn Siêu Lô 36x2
26/07/2020 Siêu Lô35 Ăn Siêu Lô 35
25/07/2020 Siêu Lô59 Ăn Siêu Lô 59
24/07/2020 Siêu Lô26 Ăn Siêu Lô 26
23/07/2020 Siêu Lô: 58 Trượt Siêu Lô
22/07/2020 Siêu Lô79 Ăn Siêu Lô 79
21/07/2020 Siêu Lô42 Ăn Siêu Lô 42x2
20/07/2020 Siêu Lô50 Ăn Siêu Lô 50
19/07/2020 Siêu Lô76 Trượt Siêu Lô
18/07/2020 Siêu Lô23 Ăn Siêu Lô 23x2
17/07/2020 Siêu Lô35 Ăn Siêu Lô 35
16/07/2020 Siêu Lô75 Ăn Siêu Lô 75
15/07/2020 Siêu Lô12 Trượt Siêu Lô
14/07/2020 Siêu Lô41 Ăn Siêu Lô 41x3
13/07/2020 Siêu Lô80 Ăn Siêu Lô 80
12/07/2020 Siêu Lô81 Trượt Siêu Lô
11/07/2020 Siêu Lô93 Ăn Siêu Lô 93
10/07/2020 Siêu Lô31 Ăn Siêu Lô 31
09/07/2020 Siêu Lô33 Ăn Siêu Lô 33

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

thống kê độc thủ lô miền bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
20/09/2020 25 Ăn Bạch Thủ Lô 25
19/09/2020 75 Trượt Lô
18/09/2020 65 Trượt Lô
17/09/2020 79 Trượt Lô
16/09/2020 88 Ăn Bạch Thủ Lô 88
15/09/2020 21 Ăn Bạch Thủ Lô 21
14/09/2020 59 Ăn Bạch Thủ Lô 59
13/09/2020 34 Trượt Lô
12/09/2020 03 Ăn Bạch Thủ Lô 03
11/09/2020 74 Trượt Lô
10/09/2020 16 Ăn Bạch Thủ Lô 16
09/09/2020 02 Ăn Bạch Thủ Lô 02
08/09/2020 12 Ăn Bạch Thủ Lô 12
07/09/2020 98 Trượt Lô
06/09/2020 07 Trượt Lô
05/09/2020 14 Ăn Bạch Thủ Lô 14
04/09/2020 10 Ăn Bạch Thủ Lô 10
03/09/2020 31 Ăn Bạch Thủ Lô 31
02/09/2020 01 Trượt Lô
01/09/2020 32 Ăn Bạch Thủ Lô 32
31/08/2020 40 Ăn Bạch Thủ Lô 40
30/08/2020 42 Trượt Lô
29/08/2020 83 Ăn Bạch Thủ Lô 83
28/08/2020 39 Ăn Bạch Thủ Lô 39
27/08/2020 64 Ăn Bạch Thủ Lô 64
26/08/2020 87 Trượt Lô
25/08/2020 09 Trượt Lô
24/08/2020 62 Ăn Bạch Thủ Lô 62
23/08/2020 00 Trượt Lô
22/08/2020 52 Ăn Bạch Thủ Lô 52
21/08/2020 61 Trượt Lô
20/08/2020 88 Ăn Bạch Thủ Lô 88
19/08/2020 75 Ăn Bạch Thủ Lô 85
18/08/2020 86 Trượt Lô
17/08/2020 85 Ăn Bạch Thủ Lô 85
16/08/2020 52 Ăn Bạch Thủ Lô 52
15/08/2020 42 Ăn Bạch Thủ Lô 42
14/08/2020 40 Trượt Lô
13/08/2020 18 Trượt Lô
12/08/2020 52 Ăn Bạch Thủ Lô 52
11/08/2020 30 Ăn Bạch Thủ Lô 30
10/08/2020 55 Ăn Bạch Thủ Lô 55
09/08/2020 68 Trượt Lô
08/08/2020 88 Ăn Bạch Thủ Lô 88
07/08/2020 65 Ăn Bạch Thủ Lô 65
06/08/2020 86 Ăn Bạch Thủ Lô 86x2
05/08/2020 71 Trượt Lô
04/08/2020 78 Trượt Lô
03/08/2020 65 Ăn Bạch Thủ Lô 65
02/08/2020 82 Ăn Bạch Thủ Lô 82
01/08/2020 43 Ăn Bạch Thủ Lô 43
31/07/2020 41 Trượt Lô
30/07/2020 02 Ăn Bạch Thủ Lô 02
29/07/2020 71 Ăn Bạch Thủ Lô 71
28/07/2020 45 Ăn Bạch Thủ Lô 45
27/07/2020 66 Trượt Lô
26/07/2020 35 Ăn Bạch Thủ Lô 35
25/07/2020 08 Ăn Bạch Thủ Lô 08
24/07/2020 28 Trượt Lô
23/07/2020 58 Trượt Lô
22/07/2020 85 Ăn Bạch Thủ Lô 85
21/07/2020 24 Ăn Bạch Thủ Lô 24
20/07/2020 71 Ăn Bạch Thủ Lô 78x2
19/07/2020 78 Ăn Bạch Thủ Lô 78x2
18/07/2020 37 Trượt Lô
17/07/2020 01 Ăn Bạch Thủ Lô 01
16/07/2020 22 Ăn Bạch Thủ Lô 22
15/07/2020 25 Ăn Bạch Thủ Lô 25
14/07/2020 53 Trượt Lô
13/07/2020 51 Trượt Lô
12/07/2020 79 Ăn Bạch Thủ Lô 79
11/07/2020 92 Trượt Lô
10/07/2020 34 Ăn Bạch Thủ Lô 34
09/07/2020 41 Ăn Bạch Thủ Lô 41

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

thống kê song thủ lô miền bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
20/09/2020 16 61 Ăn Song Thủ Lô 61
19/09/2020 89 98 Ăn Song Thủ Lô 89
18/09/2020 65 99 Trượt Song Thủ Lô
17/09/2020 79 98 Ăn Song Thủ Lô 32
16/09/2020 32 23 Ăn Song Thủ Lô 32
15/09/2020 12 31 Trượt Song Thủ Lô
14/09/2020 34 43 Ăn Song Thủ Lô 43
13/09/2020 78 87 Ăn Song Thủ Lô 78
12/09/2020 23 32 Ăn Song Thủ Lô 32
11/09/2020 79 97 Ăn Song Thủ Lô 79
10/09/2020 97 79 Trượt Song Thủ Lô
09/09/2020 04 40 Ăn Song Thủ Lô 40
08/09/2020 37 73 Ăn Song Thủ Lô 73
07/09/2020 93 39 Ăn Song Thủ Lô 93
06/09/2020 70 07 Trượt Song Thủ Lô
05/09/2020 20 02 Ăn Song Thủ Lô 02
04/09/2020 81 18 Ăn Song Thủ Lô 81
03/09/2020 13 31 Ăn Song Thủ Lô 31
02/09/2020 11 22 Trượt Song Thủ Lô
01/09/2020 23 32 Ăn Song Thủ Lô 32
31/08/2020 09 90 Trượt Song Thủ Lô
30/08/2020 06 60 Ăn Song Thủ Lô 60
29/08/2020 83 63 Ăn Song Thủ Lô 83
28/08/2020 39 79 Ăn Song Thủ Lô 39
27/08/2020 04 40 Trượt Song Thủ Lô
26/08/2020 83 38 Ăn Song Thủ Lô 83
25/08/2020 19 91 Ăn Song Thủ Lô 19
24/08/2020 25 56 Ăn Song Thủ Lô 56
23/08/2020 00 35 Trượt Song Thủ Lô
22/08/2020 91 52 Ăn Song Thủ Lô 52
21/08/2020 61 10 Trượt Song Thủ Lô
20/08/2020 51 19 Ăn Song Thủ Lô 51
19/08/2020 95 79 Ăn Song Thủ Lô 95
18/08/2020 64 86 Ăn Song Thủ Lô 64
17/08/2020 51 85 Ăn Song Thủ Lô 51 85
16/08/2020 16 61 Trượt Song Thủ Lô
15/08/2020 14 41 Ăn Song Thủ Lô 41
14/08/2020 12 21 Ăn Song Thủ Lô 12
13/08/2020 22 77 Ăn Song Thủ Lô 22
12/08/2020 09 90 Trượt Song Thủ Lô
11/08/2020 25 52 Ăn Song Thủ Lô 25 52x3
10/08/2020 68 86 Ăn Song Thủ Lô 68
09/08/2020 58 85 Ăn Song Thủ Lô 85
08/08/2020 78 87 Ăn Song Thủ Lô 87
07/08/2020 79 97 Ăn Song Thủ Lô 79 97
06/08/2020 47 74 Ăn Song Thủ Lô 47
05/08/2020 15 51 Trượt Song Thủ Lô
04/08/2020 38 83 Ăn Song Thủ Lô 38x2 83
03/08/2020 36 63 Ăn Song Thủ Lô 36x2
02/08/2020 17 71 Ăn Song Thủ Lô 71
01/08/2020 78 87 Ăn Song Thủ Lô 87
31/07/2020 25 52 Trượt Song Thủ Lô
30/07/2020 02 20 Ăn Song Thủ Lô 78
29/07/2020 18 91 Trượt Song Thủ Lô
28/07/2020 78 87 Ăn Song Thủ Lô 78
27/07/2020 06 60 Ăn Song Thủ Lô 06
26/07/2020 35 53 Ăn Song Thủ Lô 35 53
25/07/2020 02 20 Ăn Song Thủ Lô 02
24/07/2020 58 85 Ăn Song Thủ Lô 58
23/07/2020 28 82 Trượt Song Thủ Lô
22/07/2020 49 94 Ăn Song Thủ Lô 94x2
21/07/2020 97 79 Ăn Song Thủ Lô 97
20/07/2020 17 28 Trượt Song Thủ Lô
19/07/2020 08 80 Ăn Song Thủ Lô 08 80
18/07/2020 37 73 Ăn Song Thủ Lô 73
17/07/2020 35 53 Ăn Song Thủ Lô 35
16/07/2020 57 12 Ăn Song Thủ Lô 57 12
15/07/2020 12 33 Trượt Song Thủ Lô
14/07/2020 81 18 Ăn Song Thủ Lô 18
13/07/2020 51 81 Trượt Song Thủ Lô
12/07/2020 52 25 Trượt Song Thủ Lô
11/07/2020 26 62 Ăn Song Thủ Lô 26 62
10/07/2020 45 54 Ăn Song Thủ Lô 54
09/07/2020 53 35 Ăn Song Thủ Lô 53

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

 

thống kê dàn lô 4 số miền bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
20/09/2020 16 61 97 79

ĂN LÔ 97x3 61

19/09/2020 73 37 98 89

ĂN LÔ 73 89

18/09/2020 53 35 62 26

ĂN LÔ 53 62

17/09/2020 85 58 97 79

ĂN LÔ 97 85

16/09/2020 23 32 43 34

ĂN LÔ 32 43

15/09/2020 90 09 82 28

ĂN LÔ 82 09

14/09/2020 09 90 59 95

ĂN LÔ 09 95 59

13/09/2020 15 51 35 53

ĂN LÔ 15 35

12/09/2020 23 32 30 03

ĂN LÔ 32 03

11/09/2020 79 97 95 59

ĂN LÔ 79 95

10/09/2020 07 70 75 57

ĂN LÔ 75 07x2 70

09/09/2020 40 04 20 02

ĂN LÔ 40 02

08/09/2020 37 73 98 89

ĂN LÔ 73 98

07/09/2020 43 34 93 39

ĂN LÔ 93 43

06/09/2020 70 07 56 65

ĂN LÔ 56x2 65

05/09/2020 14 41 23 32

ĂN LÔ 14 41 03

04/09/2020 10 01 20 02

ĂN LÔ 10 01

03/09/2020 13 31 09 90

ĂN LÔ 31

02/09/2020 21 12 26 62

ĂN LÔ 21 26

01/09/2020 11 23 32 22

ĂN LÔ 11 32

31/08/2020 06 60 17 71

ĂN LÔ 06 60 17 71

30/08/2020 06 60 03 30

ĂN LÔ 60 03 30

29/08/2020 83 38 90 09

ĂN LÔ 90x2 83

28/08/2020 39 93 96 69

ĂN LÔ 39 69x2

27/08/2020 40 04 90 09

ĂN LÔ 90

26/08/2020 38 83 64 46

ĂN LÔ 64 83

25/08/2020 26 62 19 91

ĂN LÔ 19 26

24/08/2020 56 65 25 52

ĂN LÔ 52 56

23/08/2020 26 62 00 77

ĂN LÔ 62 77

22/08/2020 35 53 52 25

ĂN LÔ 35x3 52

21/08/2020 72 74 61 10

ĂN LÔ 72 74

20/08/2020 51 15 90 09

ĂN LÔ 51 90

19/08/2020 75 57 95 59

ĂN LÔ 75 95

18/08/2020 64 46 86 84

ĂN LÔ 64 84

17/08/2020 15 51 85 58

ĂN LÔ 51 85

16/08/2020 25 52 73 37

ĂN LÔ 52 25

15/08/2020 14 41 24 42

ĂN LÔ 41 42

14/08/2020 04 40 12 21

ĂN LÔ 04 12

13/08/2020 22 77 33 66

ĂN LÔ 22 33

12/08/2020 35 52 06 60

ĂN LÔ 06 60 52

11/08/2020 36 78 95 03

ĂN LÔ 36 95 03

10/08/2020 08 80 45 54

ĂN LÔ 08 80 45

09/08/2020 21 74 85 89

ĂN LÔ 21 74 85

08/08/2020 03 26 38 59

ĂN LÔ 26 38 59

07/08/2020 38 45 67 76

ĂN LÔ 38x2 45

06/08/2020 35 48 68 76

ĂN LÔ 35 68x2

05/08/2020 27 58 63 79

ĂN LÔ 27 58

04/08/2020 47 59 65 68

ĂN LÔ 47 59

03/08/2020 28 49 65 76

ĂN LÔ  28 49 65

02/08/2020 25 52 57 82

ĂN LÔ 25 57 82

01/08/2020 34 44 75 80

ĂN LÔ 34 44 75

31/07/2020 25 52 03 92

ĂN LÔ 03x2 92

30/07/2020 20 02 04 40

ĂN LÔ 02 04

29/07/2020 09 90 96 69

ĂN LÔ 09 90

28/07/2020 57 75 87 78

ĂN LÔ 57x2 78

27/07/2020 36 63 43 34

ĂN LÔ  36x2 43

26/07/2020 35 53 96 69

ĂN LÔ 96x2 35 53

25/07/2020 02 20 07 70

ĂN LÔ  02 07

24/07/2020 58 85 96 69

ĂN LÔ 69 85

23/07/2020 23 32 28 82

ĂN LÔ  32x2

22/07/2020 49 94 25 85

ĂN LÔ 94x2 85

21/07/2020 24 42 76 56

ĂN LÔ 24 42x2

20/07/2020 17 28 96 06

ĂN LÔ 06

19/07/2020 08 80 77 29

ĂN LÔ 08 80 77

18/07/2020 37 73 23 99

ĂN LÔ 73 23x2

17/07/2020 01 10 91 53

ĂN LÔ 01 91

16/07/2020 57 75 22 31

ĂN LÔ 57 75 22

15/07/2020 12 33 82 37

ĂN LÔ 82x2 37

14/07/2020 26 30 81 53

ĂN LÔ 26

13/07/2020 08 80 18 81

ĂN LÔ 08 80

12/07/2020 52 25 18 67

ĂN LÔ 25 52

11/07/2020 26 62 88 92

ĂN LÔ 26 62 88

10/07/2020 59 95 45 49

ĂN LÔ 59 95

09/07/2020 10 01 33 44

ĂN LÔ 10 33

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

 

thống kê đề 10 số miền bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
20/09/2020 Đầu 3 Trượt Đề
19/09/2020 Đầu 0 Ăn Đề 04
18/09/2020 Đầu 9 Ăn Đề 90
17/09/2020 Đầu 1 Trượt Đề
16/09/2020 Đầu 8 Ăn Đề 82
15/09/2020 Đầu 2 Trượt Đề
14/09/2020 Đầu 8 Ăn Đề 89
13/09/2020 Đầu 1 Trượt Đề
12/09/2020 Đầu 5 Trượt Đề
11/09/2020 Đầu 2 Ăn Đề 29
10/09/2020 Đầu 2 Ăn Đề 20
09/09/2020 Đầu 4 Trượt Đề
08/09/2020 Đầu 1 Trượt Đề
07/09/2020 Đầu 9 Trượt Đề
06/09/2020 Đầu 9 Ăn Đề 93
05/09/2020 Đầu 8 Ăn Đề 85
04/09/2020 Đầu 1 Trượt Đề
03/09/2020 Đầu 1 Trượt Đề
02/09/2020 Đầu 3 Trượt Đề
01/09/2020 Đầu 5 Ăn Đề 57
31/08/2020 Đầu 5 Ăn Đề 53
30/08/2020  Đầu 2 Trượt Đề
29/08/2020 Đầu 8 Trượt Đề
28/08/2020 Đầu 4 Ăn Đề 48
27/08/2020 Đầu 9 Ăn Đề 96
26/08/2020 Đầu 5 Trượt Đề
25/08/2020 Đầu 2 Trượt Đề
24/08/2020 Đầu 1 Ăn Đề 16
23/08/2020 Đầu 0 Trượt Đề
22/08/2020 Đầu 3 Trượt Đề
21/08/2020 Đầu 5 Ăn Đề 54
20/08/2020 Đầu 3 Trượt Đề

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng

 

thống kê đề 20 số miền bắc
Ngày Chốt Số Kết Quả
20/09/2020 Đầu 3 Đầu 7 Trượt Đề
19/09/2020 Đầu 0 Đầu 9 Ăn Đề 04
18/09/2020 Đầu 9 Đầu 0 Ăn Đề 90
17/09/2020 Đầu 1 Đầu 4 Trượt Đề
16/09/2020 Đầu 8 Đầu 4 Ăn Đề 82
15/09/2020 Đầu 2 Đầu 8 Trượt Đề
14/09/2020 Đầu 8 Đầu 9 Ăn Đề 89
13/09/2020 Đầu 1 Đầu 3 Trượt Đề
12/09/2020 Đầu 5 Đầu 3 Trượt Đề
11/09/2020 Đầu 2 Đầu 8 Ăn Đề 29
10/09/2020 Đầu 2 Đầu 4 Ăn Đề 20
09/09/2020 Đầu 4 Đầu 1 Trượt Đề
08/09/2020 Đầu 5 Đầu 1 Trượt Đề
07/09/2020 Đầu 9 Đầu 7 Trượt Đề
06/09/2020 Đầu 9 Đầu 3 Ăn Đề 93
05/09/2020 Đầu 5 Đầu 8 Ăn Đề 85
04/09/2020 Đầu 1 Đầu 8 Ăn Đề 80
03/09/2020 Đầu 1 Đầu 2 Trượt Đề
02/09/2020 Đầu 3 Đầu 1 Trượt Đề
01/09/2020 Đầu 5 Đầu 9 Ăn Đề 57
31/08/2020 Đầu 5 Đầu 8 Ăn Đề 53
30/08/2020 Đầu 5 Đầu 2 Trượt Đề
29/08/2020 Đầu 8 Đầu 2 Trượt Đề
28/08/2020 Đầu 4 Đầu 9 Ăn Đề 48
27/08/2020 Đầu 9 Đầu 8 Ăn Đề 96
26/08/2020 Đầu 5 Đầu 2 Trượt Đề
25/08/2020 Đầu 2 Đầu 9 Trượt Đề
24/08/2020 Đầu 1 Đầu 2 Ăn Đề 16
23/08/2020 Đầu 0 Đầu 1 Trượt Đề
22/08/2020 Đầu 3 Đầu 9 Trượt Đề
21/08/2020 Đầu 5 Đầu 6 Ăn Đề 54
20/08/2020 Đầu 3 Đầu 4 Trượt Đề

Phát Tài

Phát Lộc

Đại Thắng