Muốn THẮNG LỚN nhà Đài thì bạn phải có chiến thuật. Đừng đánh theo cảm tính vừa không Trúng lại mất Tiền. Hãy tập trung nghiên cứu cách chốt số để đưa ra cầu đẹp nhất. Nếu không chốt được số thì để đội ngũ chốt số tài ba của chúng tôi giúp bạn. CHÚC CÁC BẠN PHÁT TÀI PHÁT LỘC !  Liên Hệ 0966.857.261 


Giá : 6.000.000 Vnđ


Thống Kê Siêu Lô 1 Số Miền bắc

Ngày Chốt Số Kết Quả
17/01/2020 Siêu Lô: 53 Trượt Siêu Lô Vip
16/01/2021 Siêu Lô: 61 Ăn Siêu Lô Vip 61
15/01/2021 Siêu Lô: 26 Ăn Siêu Lô Vip 26
14/01/2020 Siêu Lô: 61 Trượt Siêu Lô Vip
13/01/2020 Siêu Lô: 57 Trượt Siêu Lô Vip
12/01/2021 Siêu Lô: 82 Ăn Siêu Lô Vip 82x2
11/01/2021 Siêu Lô: 67 Ăn Siêu Lô Vip 67
10/01/2020 Siêu Lô: 42 Trượt Siêu Lô Vip
09/01/2021 Siêu Lô: 95 Ăn Siêu Lô Vip 95
08/01/2020 Siêu Lô: 59 Trượt Siêu Lô Vip
07/01/2021 Siêu Lô: 09 Ăn Siêu Lô Vip 09
06/01/2021 Siêu Lô: 53 Ăn Siêu Lô Vip 53
05/01/2020 Siêu Lô: 48 Trượt Siêu Lô Vip
04/01/2021 Siêu Lô: 88 Ăn Siêu Lô Vip 88x2
03/01/2021 Siêu Lô: 97 Ăn Siêu Lô Vip 97
02/01/2021 Siêu Lô: 83 Ăn Siêu Lô Vip 83x2
01/01/2021 Siêu Lô: 37 Ăn Siêu Lô Vip 37
31/12/2020 Siêu Lô: 46 Ăn Siêu Lô Vip 46
30/12/2020 Siêu Lô: 57 Trượt Siêu Lô Vip
29/12/2020 Siêu Lô: 28 Ăn Siêu Lô Vip 28
28/12/2020 Siêu Lô: 84 Ăn Siêu Lô Vip 84
27/12/2020 Siêu Lô: 97 Ăn Siêu Lô Vip 97x4
26/12/2020 Siêu Lô: 88 Trượt Siêu Lô Vip
25/12/2020 Siêu Lô: 35 Ăn Siêu Lô Vip 35
24/12/2020 Siêu Lô: 58 Ăn Siêu Lô Vip 58
23/12/2020 Siêu Lô: 86 Ăn Siêu Lô Vip 86
22/12/2020 Siêu Lô: 63 Trượt Siêu Lô Vip
21/12/2020 Siêu Lô: 93 Ăn Siêu Lô Vip 93x2
20/12/2020 Siêu Lô: 20 Ăn Siêu Lô Vip 20
19/12/2020 Siêu Lô: 58 Ăn Siêu Lô Vip 58
18/12/2020 Siêu Lô: 82 Trượt Siêu Lô Vip
17/12/2020 Siêu Lô: 68 Ăn Siêu Lô Vip 68
16/12/2020 Siêu Lô: 88 Ăn Siêu Lô Vip 88
15/12/2020 Siêu Lô: 44 Ăn Siêu Lô Vip 44
14/12/2020 Siêu Lô: 68 Trượt Siêu Lô Vip
13/12/2020 Siêu Lô: 02 Ăn Siêu Lô Vip 02
12/12/2020 Siêu Lô: 86 Ăn Siêu Lô Vip 86x2
11/12/2020 Siêu Lô: 73 Trượt Siêu Lô Vip
10/12/2020 Siêu Lô: 29 Ăn Siêu Lô Vip 29
Đã Lưu Thống Kê Trước ĐóThống Kê Kết Quả Song Thủ Lô Miền Bắc

         NGÀY      

Song Thủ Lô TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
17/01/2021 Báo Số : 35 53 Trượt Song Thủ Lô
16/01/2021 Báo Số : 86 89 Trượt Song Thủ Lô
15/01/2021 Báo Số : 05 26 Ăn Song Thủ Lô 05 26
14/01/2021 Báo Số : 03 30 Ăn Song Thủ Lô 30
13/01/2021 Báo Số : 59 95 Ăn Song Thủ Lô 59 95
12/01/2021 Báo Số : 35 53 Ăn Song Thủ Lô 53x2
11/01/2021 Báo Số : 13 31 Ăn Song Thủ Lô 13
10/01/2021 Báo Số : 58 85 Ăn Song Thủ Lô 85x2
09/01/2021 Báo Số : 38 83 Ăn Song Thủ Lô 38
08/01/2021 Báo Số : 59 95 Trượt Song Thủ Lô
07/01/2021 Báo Số : 78 87 Ăn Song Thủ Lô 87
06/01/2021 Báo Số : 19 91 Ăn Song Thủ Lô 19x2
05/01/2021 Báo Số : 48 50 Trượt Song Thủ Lô
04/01/2021 Báo Số : 09 90 Ăn Song Thủ Lô 09x2
03/01/2021 Báo Số : 28 82 Ăn Song Thủ Lô 28
02/01/2021 Báo Số : 38 69 Trượt Song Thủ Lô
01/01/2021 Báo Số : 08 80 Ăn Song Thủ Lô 08
31/12/2020 Báo Số : 69 96 Ăn Song Thủ Lô 69x2
30/12/2020 Báo Số : 57 68 Ăn Song Thủ Lô 68
29/12/2020 Báo Số : 58 85 Ăn Song Thủ Lô 85
28/12/2020 Báo Số : 68 86 Ăn Song Thủ Lô 86
27/12/2020 Báo Số : 09 90 Ăn Song Thủ Lô 09
26/12/2020 Báo Số : 37 73 Ăn Song Thủ Lô 73
25/12/2020 Báo Số : 67 76 Ăn Song Thủ Lô 67 76
24/12/2020 Báo Số : 04 40 Trượt Song Thủ Lô
23/12/2020 Báo Số : 79 97 Ăn Song Thủ Lô 97
22/12/2020 Báo Số : 28 82 Ăn Song Thủ Lô 28
21/12/2020 Báo Số : 27 72 Ăn Song Thủ Lô 27
20/12/2020 Báo Số : 38 83 Ăn Song Thủ Lô 38x2
19/12/2020 Báo Số : 37 58 Ăn Song Thủ Lô 37 58
18/12/2020 Báo Số : 53 86 Trượt Song Thủ Lô
16/12/2020 Báo Số : 03 26 Ăn Song Thủ Lô 26x2
15/12/2020 Báo Số : 99 20 Ăn Song Thủ Lô 20
14/12/2020 Báo Số : 68 71 Ăn Song Thủ Lô 71
13/12/2020 Báo Số : 02 98 Ăn Song Thủ Lô 02 98
12/12/2020 Báo Số : 68 86 Ăn Song Thủ Lô 86x2
11/12/2020 Báo Số : 73 92 Trượt Song Thủ Lô
10/12/2020 Báo Số : 78 87 Ăn Song Thủ Lô 87
Đã Lưu Thống Kê Trước ĐóThống Kê Kết Quả Dàn Lô 4 Số Miền Bắc

         NGÀY      

Lô 4 Số MB TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
17/01/2021 Báo Số : 15 51 65 56

ĂN LÔ  51 65

16/01/2021 Báo Số : 67 76 61 45

ĂN LÔ  67 76 61

15/01/2021 Báo Số : 05 26 58 75

ĂN LÔ  05 26 58

14/01/2021 Báo Số : 06 60 38 83

ĂN LÔ  60 38

13/01/2021 Báo Số : 59 95 74 47

ĂN LÔ 59 95 47

12/01/2021 Báo Số : 35 53 02 20

ĂN LÔ 53x2 20

11/01/2021 Báo Số : 13 31 67 76

ĂN LÔ 13 67

10/01/2021 Báo Số : 85 58 08 80

ĂN LÔ 85x2 08

09/01/2021 Báo Số : 38 83 59 95

ĂN LÔ 95 38

08/01/2021 Báo Số : 34 43 68 86

ĂN LÔ 34 43 86

07/01/2021 Báo Số : 87 09 51 30

ĂN LÔ 87 09

06/01/2021 Báo Số : 19 , 91 ,53 ,49

ĂN LÔ 19x2 53 49

05/01/2021 Báo Số : 03 , 30 , 04 ,40

ĂN LÔ 04x2 30

04/01/2021 Báo Số : 09, 82, 27, 98

ĂN LÔ 09x2 27

03/01/2021 Báo Số : 14, 41, 01, 87

ĂN LÔ 14 41 87

02/01/2021 Báo Số : 38, 83, 67, 69

ĂN LÔ 83x2 67

01/01/2021 Báo Số : 09, 90, 37, 73

ĂN LÔ 90 37

31/12/2020 Báo Số : 36, 46, 64, 57

ĂN LÔ 36 46 57

30/12/2020 Báo Số : 12, 21, 38, 58

ĂN LÔ 12 58

29/12/2020 Báo Số : 45, 65, 78, 87

ĂN LÔ 45 65 87

28/12/2020 Báo Số : 48, 84, 52, 74

ĂN LÔ 84 52 74

27/12/2020 Báo Số : 97, 95, 53, 54

ĂN LÔ 97x4

26/12/2020 Báo Số : 37, 73, 82, 11

ĂN LÔ 73 11

25/12/2020 Báo Số : 35, 38, 69, 96

ĂN LÔ 35x2 96

24/12/2020 Báo Số : 35, 58, 00, 55

ĂN LÔ 35 58 00

23/12/2020 Báo Số : 07, 70, 32, 63

ĂN LÔ 07 32

22/12/2020 Báo Số : 56, 28, 82, 61

ĂN LÔ 28 61

21/12/2020 Báo Số : 76, 67, 27, 88

ĂN LÔ 76 27 88

20/12/2020 Báo Số : 47, 89, 11, 99

ĂN LÔ 89x2 11

19/12/2020 Báo Số : 06, 07, 46, 29

ĂN LÔ 07 46 29

18/12/2020 Báo Số : 12, 13, 45, 54

ĂN LÔ 13 45

17/12/2020 Báo Số : 35, 53, 68, 86

ĂN LÔ 35 68

16/12/2020 Báo Số : 03, 26, 88, 97

ĂN LÔ 26x2 88 97

15/12/2020 Báo Số : 20, 51, 69, 99

ĂN LÔ 20

14/12/2020 Báo Số : 68, 71, 76, 97

ĂN LÔ 71 76x2

13/12/2020 Báo Số : 02, 58, 70, 98

ĂN LÔ 02 58 98

12/12/2020 Báo Số : 68, 86, 79, 97

ĂN LÔ 86x2 97

11/12/2020 Báo Số : 73, 88, 21, 67

ĂN LÔ 21 88

10/12/2020 Báo Số : 29, 92, 33, 88

ĂN LÔ 29 33x3

Đã Lưu Thống Kê Trước ĐóThống Kê Kết Quả 3 Cặp Xiên 2 Miền Bắc

         NGÀY      

3 CẶP XIÊN 2 TỈ LỆ 90%
HÔM NAY Đã chốt số
17/01/2020 Báo Số: 04 10 ;96 81 ;11 24

TRƯỢT XIÊN 2

16/01/2021 Báo Số: 61 76 ; 12 45; 53 47

ĂN XIÊN 2: 61 76

15/01/2021 Báo Số: 05 26 ; 13 77 ;14 52

ĂN XIÊN 2: 26 05; 13 77

14/01/2021 Báo Số: 60 80 ; 87 54 ;01 20

ĂN XIÊN 2: 60 80

13/01/2021 Báo Số: 59 47;13 88;60 12

ĂN XIÊN 2: 59 47; 13 88

12/01/2021 Báo Số: 85 74; 53 82; 96 54

ĂN XIÊN 2: 53 82

11/01/2021 Báo Số: 13 67; 91 44 ;89 76

ĂN XIÊN 2: 13 67, 91 44

10/01/2020 Báo Số: 04 15 ;96 87 ;13 24

TRƯỢT XIÊN 2

09/01/2021 Báo Số: 38 95;41 45;78 41

ĂN XIÊN 2: 38 95

08/01/2021 Báo Số: 34 86;00 71 ;45 78

ĂN XIÊN 2: 34 86; 00 71

07/01/2021 Báo Số: 09 87 ;45 78;96 01

ĂN XIÊN 2: 09 87

06/01/2021 Báo Số: 10 89; 49 08 ;78 41

ĂN XIÊN 2: 49 08 ; 10 89

05/01/2021 Báo Số: 01 75;69 84;54 70

ĂN XIÊN 2: 54 70

04/01/2021 Báo Số: 09 17; 09 71; 71 79

ĂN XIÊN 2: 09 71; 71 79

03/01/2021 Báo Số: 01 45; 28 87; 54 97

ĂN XIÊN 2: 28 87; 54 97

02/01/2021 Báo Số: 38 67; 38 89; 83 98

TRƯỢT XIÊN 2

01/01/2021 Báo Số: 09 86; 37 68; 73 97

ĂN XIÊN 2: 37 68

31/12/2020 Báo Số: 36 57; 36 75; 46 69

ĂN XIÊN 2: 36 57; 46 69

30/12/2020 Báo Số: 25 68; 68 97; 57 86

ĂN XIÊN 2: 68 97

29/12/2020 Báo Số: 00 67; 28 95; 17 38

TRƯỢT XIÊN 2

28/12/2020 Báo Số: 18 47; 18 74; 14 86

ĂN XIÊN 2: 18 74; 14 86

27/12/2020 Báo Số: 97 15; 97 48; 54 48

ĂN XIÊN 2: 97 15; 97 48

26/12/2020 Báo Số: 88 79; 88 67; 14 63

ĂN XIÊN 2: 14 63

25/12/2020 Báo Số: 49 87; 67 91; 38 78

ĂN XIÊN 2: 49 87; 67 91

24/12/2020 Báo Số: 00 35; 58 10; 35 04

TRƯỢT XIÊN 2

23/12/2020 Báo Số: 07 32; 70 56; 92 11

ĂN XIÊN 2: 07 32; 92 11

22/12/2020 Báo Số: 28 56; 82 63; 28 90

ĂN XIÊN 2: 28 90

21/12/2020 Báo Số: 76 72; 93 04; 88 32

TRƯỢT XIÊN 2

20/12/2020 Báo Số: 00 20; 20 13; 47 89

ĂN XIÊN 2: 00 20; 20 13

19/12/2020 Báo Số: 13 34; 89 31; 82 07

ĂN XIÊN 2: 13 34

18/12/2020 Báo Số: 50 94; 50 45; 68 49

ĂN XIÊN 2: 50 94; 50 45

17/12/2020 Báo Số: 53 86; 53 79; 86 79

TRƯỢT XIÊN 2

16/12/2020 Báo Số: 03 26; 26 88; 26 97

ĂN XIÊN 2: 26 88; 26 97

15/12/2020 Báo Số: 20 99; 20 81; 99 51

ĂN XIÊN 2: 20 81

14/12/2020 Báo Số: 68 71; 25 68; 68 93

TRƯỢT XIÊN 2

13/12/2020 Báo Số: 02 58; 02 98; 70 98

ĂN XIÊN 2: 02 58; 02 98

12/12/2020 Báo Số: 68 79; 68 97; 86 97

ĂN XIÊN 2: 86 97

11/12/2020 Báo Số: 73 92; 73 38; 09 73

TRƯỢT XIÊN 2

10/12/2020 Báo Số: 29 33; 29 88; 47 94

ĂN XIÊN 2: 29 33; 47 94

Đã Lưu Thống Kê Trước Đó
Thống Kê Kết Quả Dàn Đề 10 Số Miền Bắc

         NGÀY      

Đề 10 Số Miền Bắc TỈ LỆ 70%
HÔM NAY Đã chốt số
17/01/2020 Báo Số: 56, 65, 57, 75, 58, 85, 59, 95, 68, 86 Ăn Đề 95
16/01/2020 Báo Số: 46 , 64, 54, 84, 74, 12, 35, 48, 94, 70 Ăn Đề 46
15/01/2020 Báo Số: 56, 65, 57, 75, 58, 88, 59, 95, 68, 86 Trượt Đề
14/01/2020 Báo Số: 90, 22, 25, 28, 60, 40, 30 , 00, 24, 27 Trượt Đề
13/01/2020 Báo Số: 04, 78, 27, 96, 69 , 78, 00, 09, 11, 48 Ăn Đề 69
12/01/2020 Báo Số: 29, 92, 45, 82, 42, 12, 32, 62, 72, 02 Ăn Đề 92
11/01/2020 Báo Số: 03 ,30 ,13 ,31,14 ,41 ,34 ,43 ,39 ,93 Trượt Đề
10/01/2020 Báo Số: 40 ,00 ,09 ,42 ,45 ,47 ,90 ,91 ,95 ,96 Trượt Đề
09/01/2020 Báo Số: 46, 64, 78, 84, 92, 62, 15, 42, 47, 84 Ăn Đề 64
08/01/2020 Báo Số: 26, 62, 45, 54, 42, 24,52 ,25 ,12 ,21 Ăn Đề 26
07/01/2020 Báo Số: 90, 22, 25, 28, 60, 40, 30 , 00, 24, 27 Trượt Đề
06/01/2020 Báo Số: 04, 78, 27, 96, 14, 78, 00, 09, 11, 48 Trượt Đề
05/01/2020 Báo Số: 76 , 74, 52, 77, 67, 92, 16, 26, 34, 78 Ăn Đề 76
04/01/2020 Báo Số: 67, 76, 68, 86, 33, 88, 44, 99, 45, 54 Ăn Đề 88
03/01/2020 Báo Số: 30, 32, 34, 36, 38, 45, 54, 67, 76, 68 Ăn Đề 32
01/01/2020 Báo Số: 17, 71, 18, 81, 19, 91, 68, 86, 69, 96 Ăn Đề 81
01/01/2020 Báo Số: 56, 65, 57, 75, 58, 85, 59, 95, 68, 86 Ăn Đề 85
31/12/2020 Báo Số: 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36 Trượt Đề
30/12/2020 Báo Số: 01, 10, 04, 40, 05, 07, 70, 23, 32, 24 Ăn Đề 05
29/12/2020 Báo Số: 00, 01, 10, 04, 40, 06, 08, 80, 11, 66 Ăn Đề 11
28/12/2020 Báo Số: 07, 70, 09, 90, 14, 41, 34, 35, 68, 86 Ăn Đề 90
27/12/2020 Báo Số: 17, 71, 45, 54, 06, 60, 26, 62, 31, 91 Ăn Đề 71
26/12/2020 Báo Số: 78, 87, 65, 56, 59, 95, 37, 47, 09, 02 Ăn Đề 87
25/12/2020 Báo Số: 51, 52, 53, 56, 57, 75, 58, 63, 66, 68 Trượt Đề
24/12/2020 Báo Số: 92, 97, 90, 32, 38, 39, 85, 67, 93, 99 Ăn Đề 93
23/12/2020 Báo Số: 87, 88, 89, 46, 47, 48, 09, 08, 03, 27 Ăn Đề 88
22/12/2020 Báo Số: 18, 13, 19, 31, 35, 39, 67, 92, 53, 63 Ăn Đề 13
21/12/2020 Báo Số: 92, 97, 90, 32, 38, 39, 85, 67, 65, 99 Trượt Đề
20/12/2020 Báo Số: 11, 77, 33, 82, 83, 84, 85, 38, 76, 98 Trượt Đề
19/12/2020 Báo Số: 07, 70, 76, 79, 45, 30, 90, 71, 34, 36 Ăn Đề 70
18/12/2020 Báo Số: 46, 64, 47, 74, 31, 35, 58, 54, 96, 90 Ăn Đề 54
17/12/2020 Báo Số: 05, 50, 51, 52, 53, 35, 45, 54, 56, 65 Ăn Đề 50
16/12/2020 Báo Số: 03, 23, 32, 34, 43, 36, 63, 73, 83, 97 Ăn Đề 63
15/12/2020 Báo Số: 90, 91, 93, 99, 83, 84, 85, 69, 37, 38 Trượt Đề
14/12/2020 Báo Số: 68, 71, 73, 75, 76, 79, 81, 83, 85, 93 Ăn Đề 76
13/12/2020 Báo Số: 02, 60, 63, 70, 72, 76, 77, 67, 68, 69 Trượt Đề
12/12/2020 Báo Số: 35, 53, 45, 54, 68, 86, 69, 96, 79, 97 Ăn Đề 45
11/12/2020 Báo Số: 76, 77, 88, 56, 51, 89, 14, 89, 95, 97 Ăn Đề 51
10/12/2020 Báo Số: 15, 25, 52, 28, 29, 33, 88, 34, 43, 35 Ăn Đề 35
Đã Lưu Thống Kê Trước ĐóThống Kê Kết Quả Dàn Đề 20 Số Miền Bắc

         NGÀY      

Đề 20 Số Miền Bắc TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
17/01/2020 Báo Số: 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 64 Trượt Đề
16/01/2020 Báo Số: 46 , 64, 54, 84, 74, 12, 35, 48, 94, 70, 78, 87, 79, 97, 51, 88, 13, 34, 02, 20 Ăn Đề 46
15/01/2020 Báo Số: 07, 70, 09, 90, 14, 41, 34, 35, 68, 86, 78, 87, 79, 97, 58, 88, 13, 31, 02, 20 Trượt Đề
14/01/2020 Báo Số: 32, 35, 36, 37, 73, 31, 83, 56, 65, 57, 75, 58, 85, 59, 95, 68, 86, 47, 74, 48 Trượt Đề
13/01/2020 Báo Số: 02, 60, 63, 70, 72, 76, 77, 67, 68, 69, 80, 84, 85, 86, 81, 89, 98, 56, 65, 98 Ăn Đề 69
12/01/2020 Báo Số: 02, 60, 63, 70, 72, 76, 77, 67, 68, 92, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 98, 56, 65, 98 Ăn Đề 92
11/01/2020 Báo Số: 04, 78, 27, 96, 14, 78, 00, 09, 11, 48, 47, 89, 07, 30, 69, 99, 14, 41, 45, 54 Ăn Đề 07
10/01/2020 Báo Số: 02, 60, 63, 70, 72, 76, 77, 67, 68, 69, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 98, 56, 65, 98 Trượt Đề
09/01/2020 Báo Số: 03, 23, 32, 34, 43, 36, 63, 73, 83, 97, 89, 98, 45, 54, 56, 65, 33, 88, 44, 99 Trượt Đề
08/01/2020 Báo Số: 26, 62, 45, 54, 42, 24,52 ,25 ,12 ,21, 58, 85, 78, 87, 88, 99, 95, 59, 63, 36 Ăn Đề 26
07/01/2020 Báo Số: 45 ,54 ,78 ,87 ,14 ,41 ,25 ,52 ,01 ,10 ,23 ,32 ,56 ,65 ,89 ,98 ,85 ,58 ,66 ,44 Ăn Đề 54
06/01/2020 Báo Số: 04, 78, 27, 96, 14, 78, 00, 09, 11, 48, 47, 89, 07, 30, 69, 99, 14, 41, 45, 54 Trượt Đề
05/01/2020 Báo Số: 76 , 74, 52, 77, 67, 92, 16, 26, 34, 78, 15, 51, 14, 41, 66, 99, 77, 44, 13, 31 Ăn Đề 76
04/01/2020 Báo Số: 04, 14, 41, 15, 51, 67, 76, 68, 86, 33, 88, 44, 99, 45, 54, 47, 74, 48, 84, 49 Ăn Đề 88
03/01/2020 Báo Số: 30, 32, 34, 36, 38, 45, 54, 67, 76, 68, 86, 60, 62, 63, 64, 65, 69, 78, 87, 82 Ăn Đề 32
02/01/2020 Báo Số: 09, 90, 12, 21, 34, 36, 38, 39, 93, 17, 71, 18, 81, 19, 91, 68, 86, 69, 96, 99 Ăn Đề 81
01/01/2020 Báo Số: 32, 35, 36, 37, 73, 38, 83, 56, 65, 57, 75, 58, 85, 59, 95, 68, 86, 47, 74, 48 Ăn Đề 85
31/12/2020 Báo Số: 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 64 Trượt Đề
30/12/2020 Báo Số: 01, 10, 04, 40, 05, 07, 70, 23, 32, 24, 42, 25, 45, 54, 48, 84, 68, 86, 69, 96 Ăn Đề 05
29/12/2020 Báo Số: 00, 01, 10, 04, 40, 06, 08, 80, 11, 66, 22, 77, 33, 88, 55, 57, 75, 68, 86, 92 Ăn Đề 11
28/12/2020 Báo Số: 07, 70, 09, 90, 14, 41, 34, 35, 68, 86, 78, 87, 79, 97, 58, 85, 13, 31, 02, 20 Ăn Đề 90
27/12/2020 Báo Số: 00, 55, 11, 66, 22, 71, 33, 88, 44, 99, 02, 20, 08, 80, 36, 63, 79, 97, 89, 98 Ăn Đề 71
26/12/2020 Báo Số: 02, 60, 63, 70, 72, 76, 77, 67, 68, 69, 80, 84, 85, 86, 81, 89, 98, 56, 65, 98 Trượt Đề
25/12/2020 Báo Số: 03, 30, 07, 70, 09, 90, 51, 52, 53, 56, 65, 57, 75, 58, 63, 66, 68, 69, 85, 87 Ăn Đề 87
24/12/2020 Báo Số: 98, 90, 93, 56, 57, 34, 35, 39, 09, 03, 05, 38, 46, 64, 85, 80, 77, 74, 75, 78 Ăn Đề 93
23/12/2020 Báo Số: 02, 60, 63, 70, 72, 76, 77, 67, 68, 69, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 98, 56, 65, 98 Trượt Đề
22/12/2020 Báo Số: 12, 13, 15, 19, 14, 31, 38, 39, 67, 68, 62, 53, 54, 59, 98, 96, 91 ,03, 08, 07 Ăn Đề 13
21/12/2020 Báo Số: 98, 90, 93, 56, 57, 34, 35, 39, 09, 03, 05, 38, 46, 64, 85, 80, 77, 74, 75, 78 Ăn Đề 93
20/12/2020 Báo Số: 33, 88, 11, 77, 76, 67, 08, 80, 25, 52, 37, 38, 46, 64, 85, 80, 89, 23, 32, 24 Ăn Đề 88
19/12/2020 Báo Số: 02, 03, 07, 79, 71, 50, 90, 56, 57, 58, 45, 46, 47, 34, 35, 39, 12, 10, 65, 17 Trượt Đề
18/12/2020 Báo Số: 34, 43, 53, 56, 78, 79, 45, 46, 09, 08, 07, 23, 27, 28, 59, 50, 74, 94, 14, 35 Trượt Đề
17/12/2020 Báo Số: 05, 50, 51, 52, 53, 35, 45, 54, 56, 65, 67, 76, 68, 86, 79, 97, 89, 98, 99, 23 Ăn Đề 50
16/12/2020 Báo Số: 03, 23, 32, 34, 43, 36, 63, 73, 83, 97, 89, 98, 45, 54, 56, 65, 33, 88, 44, 99 Ăn Đề 63
15/12/2020 Báo Số: 90, 91, 93, 99, 80, 81, 83, 84, 85, 69, 23, 32, 29, 92, 47, 74, 45, 54, 01, 10 Ăn Đề 81
14/12/2020 Báo Số: 61, 63, 67, 76, 68, 86, 71, 73, 74, 75, 79, 97, 81, 83, 85, 93, 95, 89, 98, 99 Ăn Đề 76
13/12/2020 Báo Số: 02, 60, 63, 70, 72, 76, 77, 67, 68, 69, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 98, 56, 65, 98 Trượt Đề
12/12/2020 Báo Số: 35, 53, 45, 54, 68, 86, 69, 96, 79, 97, 47, 74, 48, 84, 78, 87, 01, 10, 13, 31 Ăn Đề 45
11/12/2020 Báo Số: 76, 77, 88, 56, 51, 89, 14, 89, 95, 97, 68, 86, 86, 69, 78, 79, 93, 94, 09, 08 Ăn Đề 51
10/12/2020 Báo Số: 15, 25, 52, 28, 29, 33, 88, 34, 43, 35, 45, 54, 47, 68, 86, 69, 96, 78, 87, 79 Ăn Đề 35
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó